Den otevřených dveří v DS Panorama 2015

Ve středu 7. 10. 2015 se konal Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb v našem domově.

Slavnostní zahájení bylo v 9 hodin vedoucí domova Ing. Jaroslavou Kovářovou.

Po zahájení následovalo vystoupení z Mateřské školky ze Stadrodské ulice ve dvou pásmech. Po vystoupení dětí z mateřské školky následovala přednáška p. Hříbala, která byla zaměřena na pohled do Českého lesa a lokalit výskytu bobrů. Seniory toto téma zaujalo a měli také dotazy na p. Hříbala ohledně jeho pozorování v přírodě.

Před odpoledním vystoupením, které zahájila břišní tanečnice, senioři poseděli společně při kávě a zákuscích, které upekli kuchařky domova. Slavnostní den byl zakončen vystoupením „ Ledecké dudácké muziky“. Vystoupení této muziky se seniorům moc líbilo, ke známým písničkám se rádi připojili svým zpěvem.

Den otevřených dveří se seniorům moc líbil, zazpívali si spolu známé písničky a bavili se.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem vystupujícím a též všem zaměstnancům, kteří se na tomto velkém dni podíleli. Děkujeme!