Andělské dopoledne v DZOP Milíře – klienti DS Panorama

Pozvání k odhalení Anděla v zahradě zařízení, vystoupení uživatelů služeb domova, občerstvení. Seniorky byly moc rády, že se účastnily této akce, přálo počasí, krásné jarní slunečné dopoledne.