31.12.2020 Silvestr 2020 v DS Panorama, oddělení Domov seniorů, oddělení Domov se zvláštním režimem

Naši senioři se těšili na konec posledního dne v roce – Silvestr, v rodinném kruhu-domově seniorů. Připravili jsme občerstvení -vánoční cukroví, slané pečivo, chlebíčky, šampaňské, poslech reprodukované hudby, zazpívali, diskutovali, zhodnotili uplynulý rok- co nám všem dal a vzal. Jedna odvážná babička si připravila řeč a přednesla ji všem zúčastněným, cítila tak potřebu ohodnotit práci všech zaměstnanců v domově a projevila díky za péči. Pomáháme si navzájem humorem. Budeme tak pokračovat i nadále.