ZŠ P. Jilemnického – Zdobení perníčků v DS Panenská 2019

I letos se sešli senioři s dětmi při zdobení perníčků jejich vůně se linula celým domovem. Tato akce se i letos uskutečnila především díky paní Vlastičce Dorazilové, která pro všechny perníčky napekla a připravila polevu na zdobení. Děti pomáhaly seniorům se zdobením a samozřejmě si také nazdobily své perníčky. Každý si je po zaschnutí odnesl domů. Akce  se moc povedla a všechny zdobení moc bavilo.

Tato akce s dětmi ze ZŠ P. Jilemnického není zdaleka ojedinělou v našem domově. Společně se scházíme několikrát do roka při nejrůznějších akcích. Ne jinak tomu bude i v příštím roce, kdy již nyní plánujeme další společné akce.