Zpívání u vánočního stromečku v DS Panenská 2019

Každoroční setkání seniorů u Vánočního stromečku se v letošním roce konalo 18. 12. Nejprve si všichni společně zazpívali koledy. Velmi oblíbená je u seniorů hra na harmoniku a tak byli všichni moc rádi, když pozvání na zpívaní přijal pan Bohuslav se svou harmonikou. Po koledách se zábava rozjela ve stylu oblíbených písniček a všichni se dobře bavili.