Vystoupení Vánočních muzikantů v DS Panenská

Paní Kalenská se svými Vánočními muzikanty též přišla seniorům zpříjemnit  vánoční čas. Zazpívali několik koled a pozvali seniory na své vystoupení, které se bude konat 25.12. 2015 v kostele Svaté Máří Magdalény u muzea. Představení se všem líbilo. A některé koledy si zazpívali všichni společně.