Vystoupení Divadelníků z Halže v DS Panenská 2018

Květnovou neděli 20. 5. 2018 seniorům přišli zpříjemnit Divadelníci z Halže. Zahráli dvě známé pohádky Rusalku trochu jinak a Dlouhý, široký a bystrozraký. Kdo očekával klasické pohádky, byl překvapen. Pohádky byly přepracované do zábavné podoby s moderními prvky. O přestávce, když se herci připravovali na další vystoupení, čekání seniorům vyplnili bratři Kratochvílovi hrou na hudební nástroje a zpěvem. Opravdu jsou to moc šikovní kluci a doufáme, že náš domov ještě někdy navštíví.

Toto odpoledne si všichni moc užili a nenechala si ho ujít ani paní ředitelka Bc. Lucie Báčová, DiS.