Vyprávěné o Boženě Němcové v podání pana JUDr. Václava Hurycha v DS Panenská

Poslední dvě přednášky o této spisovatelce jsou za námi. V posledním vyprávění se pan Hurych zaměřil na nejznámější dílo „BABIČKA“.  Na toto vyprávění jsme navázali hned první pondělí následující měsíc a v rámci Filmového klubu jsme si pustili první filmovou verzi Babičky.