Vánoční vystoupení hudebního seskupení VÁM v DS Panenská 2014

12. prosince 2014 proběhlo v Domově pro seniory Panenská první vánoční vystoupení. Hudební seskupení VÁM již senioři znají, pouze se změnil název – dříve DAV. Zpívali se jak tradiční vánoční koledy, tak i méně známé, ale přesto velmi pěkné.

Duchovní Mgr. Zuzana Kalenská provedla seniory textem, který k vánoční m svátkům dozajista patří:

„Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není“

v našich osobních dějinách

se střídají světlé i stinné chvíle, světlo i tma.

Pokud se naše srdce uzavře

a převládne v nás pýcha, lež

a hledání vlastních zájmů,

pak se v nás a kolem nás šíří tma.