Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Hornická v DS Panenská 2014

17.12.2014 proběhlo vánoční vystoupení ZŠ Hornické. Děti si pro seniory připravily pásmo vánočních básní, taneční vystoupení a pásmo písniček. Také seniorům předaly vánoční perníčky.