Vánoční vystoupení dětí z ZŠ Hornická v DS Panenská

Jako každým rokem přišly děti ze ZŠ Hornické, aby potěšily naše seniory vánočním vystoupením. Děti zpívaly vánoční koledy, tancovaly na písničky pouštěné z magnetofonu a též zahrály divadlo o kočičce, která zapomněla mňoukat. Na závěr děti seniorům rozdaly vánoční perníčky.