Vánoční pečení v DS Panenská 2014

Senioři pekli s Petrou Gabriškovou vánoční perníčky, vánoční koláč a udělali si také punč. Při práci a občerstvení nechyběly koledy, povídání o vánočních zvycích a také si přišla se seniory posedět vedoucí domova paní Jana Kiššová. Všichni se společně naladili do předvánoční atmosféry.