Vánoční muzikanti p. Kalenské v DS Panenská 2019

Povánoční období přišli zpříjemnit klientům „Vánoční muzikanti p. Kalenské“. Zazpívali pásmo koled, kterým každoročně doprovázejí živý betlém konaný v kostele sv. Máří Magdalény.