Ta naše písnička česká – v DS Panenská

Srdečně vás zveme na hudební představení Zdeňka Černohouze a Jaroslava Šolce, ve kterém zazní písně Karla Hašlera, Fanoše Mikuleckého, Václava Bláhy a také písně staropražské a lidové písničky ze všech koutů naší vlasti.

 Takto začínal plakát, který nám pan Zdeněk Černohouz zaslal. Senioři mají kulturní akce v domově velice rádi a tak není divu, že se v hojném počtu na hudební představení dostavili. Kdo přišel, nelitoval. Dorazili dva pánově, jeden s kytarou a druhý s harmonikou.  Krásné písně se rozléhaly celým domovem a s účinkujícími si zazpívali i někteří senioři (především babičky). Pořad se všem velice líbil a všichni odcházeli plni dojmů.