Štědrý den v DS Panenská 2018

Na Štědrý den nezapomněl, jako každý rok, přijít zahrát se svými žáky p. Durkáč, učitel ze ZUŠ Tachov, kde učí hru na dechové nástroje.

Po slavnostní večeři a přípitku se i v našem domově nadělovalo. Již druhý rok se domov zapojil do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, a tak bylo opravdu co nadělovat. Všem, kteří si přání seniorů v rámci tohoto projektu vybrali, za všechny obdarované moc děkujeme.

Díky také patří paní Haně Tylkové a její rodině, kteří pro všechny obyvatele DS  Panenská přichystali balíčky. Osobně je každému předali a všem popřáli krásné svátky. MOC DĚKUJEME.