Staré příběhy tachovské, práce s runovým písmem – přednáška p. L. Marek

Na proslulé přednášky pana Libora Marka dorazili také klienti z DS Panorama. Pan Marek “zavedl” klienty na zámek v Tachově, kde žil ukrutný Husmann. Dále se ve vyprávění přesunuli do Světců, do Boru a na Přimdu, kde kromě hradu stála i šibenice. V druhé polovině přednášky klienti dostali úkol – luštili záhadný vzkaz z runového písma.