Společenská hra “KUFR” – DS Panenská + DS Panorama

Tento rok společným akcím moc nepřál, a tak byli všichni moc rádi, že se toto setkání mohlo uskutečnit. Senioři se poctivě připravovali pod vedením svých šikovných aktivizačních pracovnic paní Jany Floriánové a paní Renaty Dvouleté. Babičky z DS Panenská pro své spoluhráče upekly něco dobrého, všichni se před hrou posilnili, a pak už se jen bavili a smáli. Nikdo se výzvy nezalekl a každý si odnesl pamětní list. Moc se těší na další společná setkání a všichni doufají, že se budou moci scházet častěji.