Stáří

 Co je stáří?

Stáří má stříbrné vlásky, ke stáří patří i vrásky.

Stáří má dost zkušeností, trápení i bolestí.

Stáří má vzpomínek mnoho a nezapomene na nikoho.

Jak poznáš jak ten čas letí?

Když vnuci mají už své děti.

Tak na své blesti nereptej

a svojí rodině zdraví přej.

 

Vlasta Broncová