Politické básně

 

Co už naše malá, ale krásná země utrpení zažila,

napřed jí stihl krvavý nacismus,

po něm diktátorský komunismus.

A nakonec z vytoužené demokracie,

se stal polohovadismus.

Jestlipak nám příští vláda spravedlivost a pořádek udělá.

Kéž bych kouzelným proutkem tu naší vlast

zas šťastnou udělat uměla.

 

==================================================================

 

Když vzpomínám, je to dvacet let už tomu, co jsme nevítaná ruská vojska poslali už domů.

Léta se u nás roztahovaly, hodně nám toho zdevastovaly, dobře se u nás měly, ale škody co nám tu způsobily, zaplatit zapomněli.

USA by nás byla zásobila, ale soudruzi a socialistická vláda, aby nás před Američany ochránila, tak nás omotali ostnatým drátem přeci, a my jsme tady byly jako vězni v kleci.

Sametová revoluce byla opravdu sametová a volnost pro nás občany byla vítaná a situace nová, ale poradit jsme si s ní nějak neuměli, a že máme u nás tolik chytráků a podvodníků jsme pozapomněli.

A to byla velká starost a velká práce, ustát všechny provokace.  Ve vládě se za ta léta mnoho výměn stalo, a mnoho věcí se špatně zprivatizovalo. A ti, kteří ve vládě všechny miliardové zbytečnosti schvalovali, podepsali a nakoupili, aby si oni ty strašné dluhy zaplatili.

teď na nás chudých chtí, svoje ubohé nápady uplatňovat a zase jen pro bohaté nadstandardy pořizovat.

Ale všem těm milionářům by se měla vybrat konta a od Sametové revoluce začít znova. Vždyť oni ani nevědí, co si s těmi miliony počít. A taky by se ušetřilo, kdyby senátu nebylo, a poslanců polovic, vždyť polovina je tam na nic.

Naši drazí v parlamentu, dopřejte nám naší rentu. Nevyčítejte nám stáří, vždyť se nám jen skromně daří. Že starých lidí je moc to my víme, ale my jsme rádi na světě, tak se kvůli Vám přece neutopíme.

A vy naši chlebodárci, někteří jste dobří a někteří jste zrádci. Co jste nám občanům před volbami slibovali, skutky jsou pryč, jen pro sebe jste si výhody udělali.

A až důchodu dosáhnete, zase se dobře míti budete. Co v parlamentu, co děláte?

Jen se hádáte, urážíte, napadáte a tím ostudu naší krásné zemi jen děláte.

Proto jen jedna strana měla být dneska – buď českomoravská, nebo moravskočeská.

 

===================================================================

 

Tak co máme zas nového?

Ono je dost špatného toho starého.

Vždyť naši velkomudrci nejsou rota líná,

v krabici od bot se jim líhnou miliony, i láhev dobrého vína.

A že prý tykadýlka některým hlavám ublížila,

naopak na některých hlavách vypadají velmi milá,

a některým by docela i hlava s rohy slušela.

Že prý řidič tím náš stát poškodil,

ale vždyť n přece jen vtipné dílko zhotovil.

Ale my rozumní občané řidiče nedáme,

a za umělce ho uznáme

Zatím co soudci umělce tykadýlek posuzují jako zločin,

pro nás obyčejné lidi, je to vtipný počin.

 

Vlasta Broncová