Báseň pro pana Jílka

Znám jedno údolí tam v našich Čechách,

kde klape mlýn a šumí háj,

o smutném tajemství vypráví řeka,

sluneční paprsek hladívá kraj.

Tam v dáli u cesty řada bříz stojí,

jakoby někoho čekaly snad.

každý se přec dočká, čas rány zhojí,

vždyť má tu naší zem každý Čech rád.

Napsala panu Jílkovi Broncová a do Buchvaldu poslal pan ředitel Chudáček psaní.

 

Vlasta Broncová