Rozsvěcení a zpívání u vánočního stromečku

Napekly se štoly, ohřál svařák a k vánoční atmosféře zbývalo jen pustit koledy a zpívat. To vše si klienti dopřáli 28.11. v odpoledních hodinách, kdy se společně sešli v hale u vánočního stromečku. Posilnili se, zahřáli svařákem a zpěvem koled, pak se šel rozsvítit vánoční stromeček, který na všechny čekal venku před domovem. Ti otužilejší se šli podívat až ven, ostatní zvolili koukání z tepla interiéru domova. Stromeček se všem moc líbil. Co teprve večer, když se setměno a světla stromečku ozářila domov. K té pravé předvánoční pohodě také přispělo padání prvního sněhu v podvečerních hodinách.