Rozloučení s vedoucí přímé péče – paní Klimešovou v DS Panenská

Paní Klimešová se chtěla s klienty rozloučit, jelikož odchází do důchodu. Pozvala k této příležitosti harmonikáře, kteří zahráli a zazpívali. Účast byla obrovská.