Projekt ZŠ Kostelní v DS Panenské

Dne 29. 04. 2015 se konala další schůzka s dětmi ze ZŠ Kostelní, tentokrát na téma škola po roce 1945. Žáky ZŠ Kostelní nejvíce zajímalo, co se vyučovalo v „dřívější době“, jaké byly učební pomůcky a další zajímavosti. Bývalá paní ředitelky ZŠ v Chodové Plané p. Blažková dětem podrobně vysvětlila, jak vypadala hodina a jaké školení pomůcky byly dětem k dispozici. Dále p. Blažková pověděla, že v 1 třídě učila 5 ročníků najednou.          Což pro žáky bylo nepředstavitelné. Paní Chlanová, také bývalá učitelka doplnila, že začínala učit na vesnici a také učila v 1 třídě 4 ročníky. Děti v „dřívější době“ psaly namáčecím perem a učebnice moc nebyly, žákům musely postačit zápisy z hodin od učitelů. V závěru pozvala ředitelka ZŠ Kostelní p. Mgr. Kozlerová na oslavu, kterou škola bude pořádat. Všem se dnešní společná hodina a půl moc líbila. Těšíme se na další schůzku.