Přednáška Policie ČR v DS Panenská 2018

Ani seniory jednou do roka nemine proškolení o bezpečnosti. Přednáška byla zaměřena na bezpečnost seniorů při přecházení vozovky, používání reflexních prvků, podávání informací po telefonu neznámým lidem a další.