Přednáška p. Libora Marka – Poslední Přemyslovci v DS Panenská 2020

Dějepisná přednáška v podání pana Marka opět nezklamala. Velmi zajímavé povídání pan Marek opět  proložil ukázkami nejrůznějších předmětů a dokumentů vztahujících se k dané době. Zájemci si vyzkoušeli také helmy a litovali vojáky, kteří je museli nosit.