Přednáška Hasičského záchranného sboru v DS Panenská

17. 3. 2015 v domově proběhla přednáška Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje územní odbor Tachov na téma ” Požární prevence a ochrana obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události”. Přednáška provázela názorná videa. Děkujeme přednášejícím a těšíme se na další setkání.