Otevření nové terasy v DS Panenská 2019

Na přání klientů byl pozván pan Bohuslav (harmonikář), aby zahrál ku příležitosti nově zrekonstruované terasy. Terasa klientům nabízí příjemné zákoutí s bezbariérovým přístupem.