Návštěva ZŠ Kostelní u příležitosti „Dne otevřených dveří“ DS Panenská 2019

Klientky domova využily možnosti navštívit v rámci Dne otevřených dveří ZŠ Kostelní, aby si zavzpomínaly na své dětství a připomněly si, jak se sedí ve školních lavicích. Všem se prohlídka školy moc líbila. Nejvíce poslech písniček v učebně hudební výchovy, kde zpívaly děti pod vedením paní učitelky Moniky Brychové.