Mikulášská nadílka a vystoupení dětí ze ZŠ Hornické v DS Panenská 2018

Ani letos na seniory nezapomněly děti ze ZŠ Hornické, které pravidelně do DS Panenská docházejí 5. 12., aby předvánoční čas v domově jeho obyvatelům zpříjemnily krásnými písničkami. Stejně jako v minulém roce přivedly své starší spolužáky převlečené za MIKULÁŠE, ČERTA A ANDĚLA. Zatím co ti menší žáčci zpívali písničky všem pro radost, ti větší všem rozdávali nadílku. Zkrátka nepřišel ani ten, kdo se na vystoupení dětí do jídelny nedostavil nebo nemohl dostavit. Mikuláš, čert a anděl si každého našli a všichni nadílku obdrželi.