Mikulášská besídka v DS Panenská 2015

Po roce opět naše hříšníky navštívil Mikuláš s andělem a čertem. Klienti oplátkou za nadílku řekli básničku či zazpívali písničku. Mezitím co Mikuláš obcházel imobilní klienty, mohli si klienti v jídelně poslechnout nejznámější vánoční koledy.