Maškarní bál v DS Panenská

Každým rokem pořádá náš domov Maškarní bál, k tanci nám hrála již tradičně skupina Tandem. Maškarní bál zahájily naše zaměstnankyně jako skupina Havaj. Následoval „ Červený šáteček“ složený z řad našich seniorů pod vedením naší fyzioterapeutky p. Černé. Také přišly slečny ze ZŠ Zárečná, které tančily zumbu a poté vystoupily naše kuchařky jako gejši. Nechybělo bohaté občerstvení a tombola.