Libor Marek – Předvánoční putování a Pohádkový kvíz v DS Panenská 2019

Pan Marek to tentokrát vzal z jiného soudku. Nebylo to tradiční putování historií, ale opravdová procházka pohádkami. Senioři společně zavzpomínali na pohádky jim velmi blízké i méně známé. Za správnou odpověď při kvízu  vždy dotyčný obdržel červenou rolničku. Všem se akce moc  líbila a dobře se bavili.