Jóga smíchu v DS Panenská

Jógu smíchu již klienti Domova pro seniory znají. Ti, kteří se rádi smějí a tato aktivita je oslovila, se sešli ve společenské místnosti a řádně si to užili.