Den otevřených dveří v DS Panenská 2019

Den otevřených dveří je tradiční akcí v měsíci říjnu již několik let. Koná se v jeden den na všech domovech spadající pod CSS Tachov (DS Panenská, DS a DZR Panorama, DS Kurojedy). Bohatý program se letošní rok skládal z pěveckého vystoupení samotných seniorů, kterým byl program zahájen. Dále následovala vystoupení dětí ze ZŠ Hornické a ZŠ Kostelní. Dopolední program ukončily břišní tanečnice. Po obědě a odpočinku se opět senioři sešli a společně si zazpívali a zatančili při hudbě v podání manželů Pourových a ani letos nechyběly mažoretky. Všem účinkujícím patří náš velký dík a obdiv.