Den otevřených dveří v DS Panenská 2016

Ve středu 5. 10. 2016 se v rámci Týdne sociálních služeb v našem domově konal Den otevřených dveří. Pro naše seniory byl připraven bohatý program a občerstvení.

Program zahájila v 9 hodin vedoucí domova Bc. Dana Jarošová krátkým proslovem. Poté již dostali prostor naši senioři, kteří si připravili pár písní v rámci „Klubu bolavého kolena“ pod vedením naší fyzioterapeutky Jany Černé.

Následovalo vystoupení dětí z Mateřské školky v Tyršově ulici zahájené písničkou „Popeláři“. Poté vystoupily děti ze Základní školy Kostelní, s kterou jsme tímto opět započaly projekt s dětmi a seniory. Seniorům zahrály na flétny, zazpívaly a sehrály krátké představení se svou originální pohádkou o čertech a princezně.

Těmito vystoupeními končil dopolední program a senioři následně čekali na slavnostní oběd od našich kuchařek v podobě řízku a bramborového salátu.

Odpoledne se mohli senioři těšit z představení Tachovského dětského sboru skupiny „Sluníčko“ pod vedením pana Brabence. Následovalo vystoupení mažoretek pod vedením paní Francové. Den zakončila opět vedoucí domova Bc. Dana Jarošová krátkým proslovem.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem vystupujícím a též všem zaměstnancům, kteří se na tomto velkém dni podíleli. Bez nich by neměl takový úspěch. Děkujeme!