Den otevřených dveří v DS Panenská 2015

Ve středu 7. 10. 2015 se v rámci Týdne sociálních služeb v našem domově konal Den otevřených dveří. Pro naše seniory byl připraven bohatý program a občerstvení.

Program zahájila v 9 hodin vedoucí domova Bc. Dana Jarošová krátkým proslovem. Poté již dostaly prostor naše seniorky, které si připravily pár písní v rámci „Klubu bolavého kolena“ pod vedením naší fyzioterapeutky Jany Černé. Vystoupení se jim moc povedlo.

Následovalo vystoupení dětí z Mateřské školky v Tyršově ulici zahájené písničkou „dobrý přítel“. Poté vystoupily děti ze Základní školy Kostelní, s kterou jsme tímto opět započaly projekt s dětmi a seniory. Seniorům zahrály na flétny, sehrály krátké představení a pak společně zazpívaly.

Těmito vystoupeními končil dopolední program a senioři následně čekali na slavnostní oběd od našich kuchařek v podobě řízku a bramborového salátu.

Odpoledne se mohli senioři těšit z představení Tachovského dětského sboru skupiny „Sluníčko“ pod vedením pana Brabence. Následovalo vystoupení mažoretek „berušek“ pod vedením paní Francové. Den byl zakončen vystoupením pana Pečenky s názvem „Vzpomínky na kovboje“, ve kterém mohli senioři slyšet největší hity Waldemara Matušky.

Den otevřených dveří se seniorům moc líbil, zazpívali si spolu známé písničky a bavili se. Byl to krásný den!

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem vystupujícím a též všem zaměstnancům, kteří se na tomto velkém dni podíleli. Bez nich by neměl takový úspěch. Děkujeme!