Den otevřených dveří v DOZP Milíře 2019 (DS Panenská)

Nejen v našich domove se koná Den otevřených dveří. Tentokrát se senioři vydali na návštěvu do Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře. Shlédli krásná představení v podání dětí, prohlédli si domov a společně rozsvítili vánoční stromeček na zahradě před domovem. Senioři byli z dětí a z celé návštěvy nadšeni a nikdo nelitoval, že se rozhodl pro tuto akci.