Den otevřených dveří

Dopoledne navštívily domov děti ze ZŠ Hornická. Měly připraveny básničky a pohádku Tři bratři. Vše s nimi nacvičila paní učitelka Petra Braunová a paní asistentka Michaela Velichová. Spolupráce s nimi je již letitá a vždy všechny v domově jejich návštěva potěší.

Odpolední program zahájilo vystoupení amatérských břišních tanečnic paní Ireny Baštové a paní Dany Volákové. Toto vystoupení zaujalo především pánské osazenstvo. Jiný úhel pohledu měly přítomné dámy, které obdivovaly krásné barevné róby tanečnic i pohybové nadání, které všichni přítomní, včetně personálu, obdivovali a tiše záviděli. Pak už se domovem rozléhala hudba v podání Plzeňského dua (p. Auterský a p. Zapletal). Zpívalo se do pozdních odpoledních hodin. Radost nám také udělala přítomnost některých rodinných příslušníků, která je pro naše obyvatele velmi důležitá.