Čertí škola v DS Panenská 2018

Pro zábavu a zpestření volného času měli senioři možnost přihlásit se do „Čertí školy“. V průběhu několika týdnů plnili zájemci s pomocí fyzioterapeutky a aktivizační pracovnice rozmanité úkoly. Kdo vše splnil, obdržel ČERTÍ VÝUČNÍ LIST.