Čaje pro seniory – Planá – klienti z DS Panenská 2018

Velmi oblíbeným výletem se pro klienty staly Čaje pro seniory, které koná město Planá v podzimních a zimních měsících v nově zrekonstruovaném kině na náměstí. Příjemné posezení (káva, hudba, zákusek a tanec) se stalo nedílnou součástí života klientů našeho domova. Tuto akci senioři navštívili po páté a již se těší na příští tanečky.