Čaje pro seniory Planá DS Panenská 2019

Poslední tanečky v letošním roce si všichni moc užili.  Tančilo se a hodovalo. Příjemná byla setkání se známými. Všichni si popřáli krásné svátky, a aby se zde zase v příštím roce tak v hojném počtu setkali.