Čaje pro seniory Planá 11/2019 DS Panenská

Není třeba přestavovat o jakou akci se jedná. Jak jinak než taneční zábava, pěkná muzika, pohoštění a kávička. Kdo jen trochu mohl, tančil.