2020-12-24 Štědrovečerní večeře a dárky v DS Panenská

I v našem domově se slavil ŠTEDRÝ DEN jak se patří. Všichni se moc těšili na večeři, která byla tento den o trošku dříve, aby si ji klienti stihli v klidu jak se patří vychutnat. Před večeří se rozdávaly dárečky.  Stoly v jídelně byly obohaceny také dárky od dětí z MŠ Tyršova, které vzhledem k řádícímu Covidu-19 nemohly babičky a dědečky potěšit svým kařdoročním vystoupení. Děti přinesly pro klienty přáníčka, která obdržel kažký klient domova a svícny zdobily jídelnu. Také děti z DD Tachov, pravidelní návštěvníci projektu Most přes generace, donesly pozdravy. 

Po večeři se promítalo vystoupení žáků ze ZUŠ Tachov, kteří vystoupení nahráli, aby babičkám a dědečkům ukázali alespoň na obrazovce, co vše se naučili.

Poděkování všem, kteří i v tomto složitém čase na obyvatele domova myslí a alespoň na dálku se jim snaží život v DS zpříjemnit.

DĚKUJEME:   MŠ  Tyršova,  DD Tachov,  ZUŠ Tachov a Dr. Popov