2020-12-04 Mikuláš a čerti v DS Panenská

Tak trochu ponurou náladu, vzhledem k nejrůznějším protiepidemiologickým opatřením,  v domově zlepšila návštěva pohádkových bytostí. Kdo jiný než Mikuláš, anděl a krásní dva čertíci. Tato návštěva prošla celý domov a potěšila všechny klienty. Nechybělo ani čtení z Knihy hříchů a pytel na zlobivé babičky a dědečky. Všichni byli během roku hodní a malé prohřešky Mikuláš s andělem odpustili, tak nakonec zůstal pytel prázdný. Návštěva zanechala v domově příjemnou náladu, dárečky a dobroty, ale především tak potřebný smích a radost na tváři klientů i personálu.