20. 4. 2021 Turnaj trénink paměti v DS Panorama mezi DS Panenská a DS Panorama

Po přípravách se dnes konal turnaj v trénování paměti- počítání, obrazce kostek, zapamatování obrázků, procvičení zařadit svátky k datumu, zařadit k datovému období české a československé republiky a další jiné měli za úkol zúčastnění senioři. Za toto úsilí byli odměněni všichni propiskou, křížovkami a občerstvením. Tři nejlepší, dle spočítaných bodů, dostali ceny.