Vystoupení heligonkáře pana Jana Kubíka v DS Kurojedy

Ve čtvrtek 3. 9. 2015 vystoupil v Domově pro seniory Kurojedy pan Jan Kubík s lidovými písněmi zahranými na heligonku. S panem Kubíkem si také zahrál nejstarší klient domova – pan Rudolf Matějka. Vystoupení se seniorům velice líbilo a těší se, až zase někdy pan Kubík přijede.