VYSTOUPENÍ DK “ORCHIDEJ” S VÁNOČNÍM PŘEDSTAVENÍM V DS KUROJEDY 2023

Divadelní kroužek “Orchidej” pod vedením paní Matějkové, si pro ostatní klienty domova připravil další představení, tentokrát vánoční. Těšíme se, co dalšího si pro nás divadelní kroužek připraví.