Vystoupení DK “Orchidej” s představením “Oldřich a Božena” v DS Kurojedy

Divadelní kroužek “Orchidej” pod vedením paní Matějkové, si pro ostatní klienty domova připravil další představení s názvem “Oldřich a Božena”. Boženu si zahrála paní Palová, Oldřicha pan Pokorný.  V představení hráli pan Kalous, pan Martinek, paní Nováková, pan Pešta, pan Sládek a paní Kasíková. Vystoupení bylo velice zábavné. Těšíme se, co dalšího si pro nás divadelní kroužek připraví.