Vystoupení DK “Orchidej” s představením ”Konec vodníků v Kurojedech” v DS Kurojedy 2019

Divadelní kroužek “Orchidej” pod vedením paní Matějkové, si pro ostatní klienty domova připravil další představení s názvem “Konec vodníků v Kurojedech”. Vystoupení bylo velice zábavné. Těšíme se, co dalšího si pro nás divadelní kroužek připraví.