Vystoupení DK “Orchidej” s představením “Dlouhý, Široký, Bystrozraký” v DS Kurojedy

Divadelní kroužek “Orchidej” pod vedením paní Matějkové, si pro ostatní klienty domova připravil další představení s názvem “Dlouhý, Široký, Bystrozraký”. Princeznu si zahrála paní Strnadová, krále pan Weigl a prince pan Pokorný.  “Hlavní hrdiny” jak značí název – Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého ztvárnili pan Kalous, pan, Martinek a pan Pešta. V neposlední řadě byl důležitou postavou Zlý černokněžník, kterého hrál pan Sládek a vichr si zahrála paní Valašíková. Vystoupení bylo velice zábavné. Těšíme se, co dalšího si pro nás divadelní kroužek připraví.